1. SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA - povečanje okvirne višine sredstev

V skladu s tem se v besedilu 3. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

- v poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 2. odstavku, prvi stavek, spremeni višina razpoložljivih sredstev iz 390.442,05 EUR na vrednost 401.459,54 EUR in se glasi: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 401.459,54 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letih 2020 in 2021.

- v 1. poglavju PREDMET SOFINANCIRANJA, v tabeli Cilji in kazalniki, ki so opredeljeni v SLR, se pri tematskem področju Razvoj osnovnih storitev poveča okvirna višina razpisanih sredstev (€) iz 110.000,00 na 121.017,49 ter vrednost Skupaj (€) iz 390.442,05 na 401.459,54.

1. sprememba 3. JP ESRR LAS Ovtar, 3.11.2020

Povezava do javnega poziva: 

https://www.rasg.si/index.php/sl/javni-pozivi/320-3-jp-ovtar-slovenskih-goric-sklad-esrr