Naša Drava

Partnerji projekta, ki so: LAS Bogastvo podeželja, TOTI LAS, LAS Lastovica, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Mislinjske in Dravske doline, LAS Drava, LAS Haloze, LAS UE Ormož, LAG Međimurski doli i bregi, LAG Mura Drava in ostali partnerji, so ob vožnji na tradicionalnem splavu predstavili partnerstvo, aktivnosti, cilje in rezultate projekta. Projekt, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 19.3, predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Partnerji projekta želijo povezano in z roko v roki obogatiti dogajanje na in ob reki ob upoštevanju naravovarstvenih standardov. Razširiti želimo obstoječo različno ponudbo, spodbuditi razvoj novih inovativnih produktov, oblikovati turistično športni produkt, 5-zvezdično doživetje, ki bo dostopno vsem in bo pritegnilo vedno nove obiskovalce in tako vzpostaviti tudi trajnost projekta. Prepričani smo, da bo vključenost v partnerstvo pozitivno vplivala na večjo povezanost in promocijo celotnega območja ob reki Dravi, vključenost različnih partnerjev pa omogoča vzpostavitev trajnih partnerstev in izmenjave znanj.

Občina Duplek, ki je partner v projektu, pričakuje oživitev območja reke Drave s poudarkom na predstavitvi naravne in kulturne dediščine skozi ponudbo športno kulturnih turističnih produktov na in ob reki Dravi. Z realizacijo načrtovanih aktivnosti bo v občini vzpostavljena še ena atraktivna destinacija, zanimiva tako za lokalne obiskovalce kakor tudi širšo regijo. V okviru projekta bo izdelana dokumentacija za umestitev vstopno izstopnega mesta in dokumentacija za umestitev samonosne košare na ročni pogon preko reke Drave, na relaciji med občino Duplek in občino Starše. Slednja bo velik doprinos zlasti za kolesarje, saj bo povezala Dravsko kolesarsko pot desnega in levega brega Drave. Urejeno bo tudi kolesarsko počivališče. Z animacijsko delavnico oziroma gledališko predstavo bodo obudili že pozabljene aktivnosti izpiranja zlata in podlili pravico za izpiranje zlata sosednji občini.

Govorniki Uroš Rozman dr Samo Peter Medved mag Mojca Metličar Foto Marko Pigac MP produkcija 1

Foto: Marko Pigac, MP Produkcija