Sejem AGRA

LAS Ovtar Slovenskih goric se bo letos že devetič skupaj s ponudniki predstavljal s pristno

in domačo Ovtarjevo ponudbo na 58. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji

Radgoni. V veselje in čast nam bo, če se bomo srečali na sejmu v času od 22. do 27. avgusta

2020 ter se skupaj poveselili ob ponudbi naših goric in gričev.

Vabljeni v naš Ovtarjev razstavni prostor, v halo C3!

 

Za ponudnike, ki bi se želeli predstavljati na sejmu, prosimo, da kontaktirajo Razvojno agencijo Slovenske gorice!

Zaradi pravočasne organizacije sejemske predstavitve bo sestanek vseh zainteresiranih ponudnikov, v sredo, 15. julija 2020, ob 16. uri, v mali dvorani Centra Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, v Lenartu.