Podaljšan prvi rok za oddajo vlog

4. Javni poziv LAS Ovtar - sklad EKSRP – prvi rok za oddajo vlog je podaljšan do 1. julija 2020!

4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bil objavljen 20. 4. 2020. 

Na osnovi interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in pojasnil CLLD/LEADER pisarne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podaljšujemo prvi rok za oddajo vlog za prijavo operacije do 1. 7. 2020.

Povezava do javnega poziva