Izvolili člane v organe LAS za mandat 2020-2024

 
Predsednik LAS: Mitja Horvat, Občina Duplek
 
Podpredsednica: mag. Petra Pucko, Občina Šentilj
 
Člani Nadzornega odbora:
1. Sabina Petek, VDC Polž Maribor (javni sektor) 
2. Slavica Klemenčič,  Zavod ZMOREMO, Šentilj Slovenskih goricah (gospodarski sektor) 
3. Nataša Lenič, Društvo Nacekova hiša (zasebni sektor)
 
Člani Upravnega odbora:
- Javni sektor (10 članov)
1. Mitja Horvat, Občina Duplek
2. David Klobasa, Občina Sv. Trojica v Slov. goricah
3. mag. Janez Kramberger, Občina Lenart
4. mag. Petra Pucko, Občina Šentilj
5. mag. Milan Repič, Občina Benedikt
6. Milica Simonič Steiner, Občina Pesnica
7. Silvo Slaček, Občina Sveta Ana
8. Peter Škrlec, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
9. Darja Vudler, Občina Sv. Andraž v Slov. goricah
10. Marjan Žmavc, Občina Cerkvenjak
 
- Gospodarski sektor (6 članov)
11. Bojan Firbas, Domačija Firbas - dopolnilna dejavnost na kmetiji
12. Denis Ploj, Zadruga Dobrina z. o. o., so. p.
13. Roman Ploj, Trgovina-gostinstvo Ploj Roman s.p.
14. Marko Seušek, Turistično-gostinska dejavnost, Nataša Cotar, s.p.
15. Tanja Vintar, Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.
16. dr. Sabina Žampa, Riso d.o.o.
 
- Zasebni sektor (5 članov)
17. Simon Fridau, posameznik
18. Andrej Kocbek, Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric
19. Olga Pregl, Zavod Vedoma
20. Marko Šebart, Društvo vinogradnikov Lenart
21. Dušan Waldhütter, Društvo WOW Stories
 
Vsem iskreno čestitamo in želimo uspešno delo!