Obvestilo o zaprtju javnih pozivov LAS Ovtar

Razvojna agencije Slovenske gorice, d. o. o., vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric, vas obvešča da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na 11. redni seji 23. 1. 2020 sprejel sklep, da se oba javna poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) predčasno ZAPRETA. Odpiranja vlog po tretjih rokih, ki so bili načrtovani za 10. 2. oziroma 10. 3. 2020 za oddajo, tako ne bo.

Nova javna poziva bosta objavljena takoj po prejemu odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi tretje spremembe Strategije lokalnega razvoja, ki jo je LAS vložil konec novembra 2019.