Franc Fekonja

Naslov: Rožengrunt 2
Poštna številka: 2233
Pošta: Sv. Ana v Slov. goricah
Telefon: 02/703 22 08
Telefon: 041 842 525

gozdni sadezi integrirani

PONUDBAfranc fekonja 02

  • robide, maline, rdeči ribez

KRAJ IN ČAS NEPOSREDNE PRODAJE

  • doma
  • v sezoni (konec junija–konec septembra)
  • vsak dan ob predhodni najavi

 
DODATNA VREDNOST PONUDBE

  • Pobližje se lahko seznanite spridelovanjem in z nabiranjem jagodičevja.
  • Obiščete lahko Methansovo domačijo (hišo dogodkov) in druge turistične znamenitosti Sv. Ane.


Nagrade in priznanja

  • certifikat o integrirani pridelavi sadja

Kmetija, ki meri 4 ha, je bila v preteklosti usmerjena predvsem v poljedelstvo in živinorejo, danes pa se njeni lastniki ukvarjajo s pridelovanjem jagodičevja. Na kmetiji delata gospodar Franc in njegova žena Marija, občasno jima pomagajo tudi sorodniki. Kmetija je vključena v integrirano pridelovanje sadja; za pridelke, pridobljene z gojenjem po načelih trajnostnega kmetovanja, prejme vsako leto certifikat, ki izkazuje njihovo dobro kakovost (brez ostankov pesticidov).

franc fekonja 01 franc fekonja 02franc fekonja 03