LAS OVTAR Slovenskih goric

13. 1. 2016 je bilo ustanovljeno pogodbeno partnerstvo LAS Ovtar Slovenskih goric, kot ga Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. V aktualnem programskem obdobju LAS Ovtar Slovenskih goric poleg celotnega območja ORP Slovenske gorice združuje tudi območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, torej skupaj 10 občin, na površini 402,9 km2 z nekaj več kot 43 tisoč prebivalci. Partnerji LAS so poleg občin tudi druge pravne in fizične osebe iz območja LAS, ki imajo skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja, boja proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik in gospodarskega razvoja lokalnega območja. Njihov cilj je tudi prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturni dediščini, kulturni krajini in njenim elementom.

Predsednik LAS Ovtar Slovenskih goric je g. Mitja Horvat.

V okviru pogodbenega partnerstva RASG opravlja naloge vodilnega partnerja. LAS kot pogodbeno partnerstvo nima pravno formalne oblike, zato RASG zanj zagotavlja vse pogoje delovanja, vključno z davčno in matično številko in transakcijskim računom ter vodi ločene računovodske evidence. V programskem obdobju 2014-2020 ima območje LAS na voljo 2.768.495,37 EUR evropskih sredstev, od tega 1.572.481,25 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 1.196.014,12 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodeljujejo s postopki javnih razpisov, ki jih izvaja LAS. Doslej je RASG za LAS Ovtar že izvedla štiri javne razpise za približno 60 % razpoložljivih sredstev. O izboru projektov odločajo organi LAS na predlog ocenjevalne komisije. Končne odločitve o financiranju pa izdata pristojna državna organa.

LAS lahko kandidira tudi na posebnih razpisih za sofinanciranje projektov sodelovanja. Iz tega naslova je LAS Ovtar (zanj RASG) že prejel odobritev projekta GLAMUR, ki ga izvaja skupaj z LAS Prlekija, LAG Vulkanland (Avstrija) in Verein Genuss am Fluss (Avstrija) in skupaj z Občino Duplek pred kratkim kandidiral s projektom Aktivno z Dravo.

LAS Ovtar Slovenskih goric se vsako leto predstavlja tudi na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Marca 2018 pa smo pričeli tudi s stalno nedeljsko animacijsko oddajo na Radiu Slovenske gorice z naslovom Ovtarjeva košara.

RASG je tudi partner DRSP – Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki zastopa interesa LAS v odnosu do pristojnih državnih organov.