LAS OVTAR Slovenskih goric

Za potrebe reševanja izzivov na področju razvoja podeželja Upravne enote Lenart, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, prispevanja h konkurenčnosti podjetij in kmetij z dopolnilno dejavnostjo, smo 12. decembra 2007 zainteresirani posamezniki, kmetje, obrtniki, podjetja, društva, stanovska združenja ter javne institucije in občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah ustanovili Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«.

Za upravljalca smo izbrali Razvojno agencijo Slovenske gorice, katera se je bila v istem času na novoustanovljena. Lokalna akcijska skupina ali LAS je osnovna oblika izvajanja 4. osi pristopa LEADER za obdobje 2007-2013.