Pridelava kisa Simonič

Address : Evgen Simonič
Address : Zgornja Ščavnica 17
Postal code/ZIP : 2233
Town/Suburb/City : Sv. Ana v Slov. goricah
Phone : 02/703 21 24
Phone : 041 304 868
@ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kis sok zganje

PONUDBApredelava kisa simonic 03

  • naravni domači zeliščni kisi (jabolčni, vinski, alkoholni, mešani, starani, češnjev)

KRAJ IN ČAS NEPOSREDNE PRODAJE

  • doma
  • skozi vse leto
     

DODATNA VREDNOST PONUDBE

  • Obiščete lahko Grafonževo domačijo in izkoristite ostalo turistično ponudbo pri Sv. Ani (čajnica pri Kolaričevih, Molehova oljarna, Rožmanov mlin, Anina pot idr.).
     

Priznanja in nagrade

  • več priznanj (Dobrote slovenskih kmetij)

Na kmetiji, ki obsega 12 ha, pridelujejo sadje, nekaj njiv pa namenijo zgolj za poljedelstvo. Vse bolj se usmerjajo in širijo v pripravo kisov različnih vrst. Potrebno je poudariti, da ti kisi nastajajo tudi iz jabolk visokodebelnih jablan, ki jih odkupujejo po vseh Slovenskih goricah. Kmetija je prejemnica velikega števila priznanj tako v Sloveniji kot v tujini.

predelava kisa simonic 01 predelava kisa simonic 02predelava kisa simonic 03