Sadjarstvo Verice Markuš

Address : Verica Markuš
Address : Rogoznica 37
Postal code/ZIP : 2232
Town/Suburb/City : Voličina
Phone : 02/720 81 11
Phone : 041 824 455

sadje integrirani

PONUDBAsadjarstvo markus 02

  • različne sorte jabolk

KRAJ IN ČAS NEPOSREDNE PRODAJE

  • doma
  • v sezoni
     

 DODATNA VREDNOST PONUDBE

  • Odpravite se lahko na sprehod in raziskujete naravo (sadovnjaki ob Sadjarski c. v Voličini) ali se povzpnete na razgledni Maistrov stolp na Zavrhu.
     

Nagrade in priznanja

  • certifikat o integrirani pridelavi sadja

Na kmetiji, ki meri 3,5 ha, se ukvarjajo s sadjarstvom, z živinorejo in vinogradništvom. Gospe Verici pri delu pomagata mož in hči. Kmetija je tudi prejemnica certifikata o integrirani pridelavi sadja.

sadjarstvo markus 01 sadjarstvo markus 02sadjarstvo markus 03