Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc -TPK 2018-2022

1. program: Računalniško digitalno opismenjevanje

 • Svetovni splet
 • Poznavanje in uporaba socialnih omrežij
 • Uporaba elektronske pošte
 • E-storitev
 • E-storitve državnih ustanov
 • Spletno nakupovanje
 • Spletno bančništvo
 • Uporaba mobilnega telefona

Trajanje: 40 ur

2. program: Sporazumevanje v tujih jezikih - ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA

 • Bralno in slušno razumevanje, govorjenje
 • Pisno sporočanje
 • Tematska področja – ljudje in osebna identiteta, bivanje in bivalno okolje, kraj, dežela, država, vsakdanje življenje in delo, hrana in pijača, zdravje in nega telesa, narava in okolje, prosti čas in šport

Trajanje: 40 ur

Izobraževanje je namenjeno delovno aktivnemu prebivalstvu, prednostno starejšim od 45 let in je za udeležence brezplačno.

Financiranje: Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.