LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC 2014-2020

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) pogodbeno partnerstvovključenih območje 10 občin javni pozivi za črpanje sredstev iz EKSRP, ESRR na voljo do 2.768.495,37 EUR sredstev.

Strategija lokalnega razvoja (SLR) je bila potrjena na skupščini 27. 1. 2016.  

29. 1. 2016 je vodilni partner pogodbenega partnerstva oddal strategijo in oddana v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD.

Odločbo o potrditvi SLR smo prejeli 28. 10. 2016.

Besedilo potrjene SLR najdete v spodnjem dokumentu:

SLR LAS Ovtar KONCNA.pdf

Odločba o potrditvi SLR: 

Odločba potrditev SLR LAS Ovtar 28102016.pdf