Natisni

Organi društva

ORGANI DRUŠTVA V OBDOBJU 2019-2020, izvoljeni 28. 11. 2018

RAZVOJNI SVET (5 članov) 

Andrej Kocbek, predsednik

Lidija Šipek, podpredsednica

Darja Vudler, članica

Marko Šebart, član 

Viktor Kapl, član

NADZORNI ODBOR (3 člani)

Jože Kraner, načelnik Upravne enote Lenart

Peter Leopold, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica

Cvetka Šenveter, Izletniška kmetija Gundel - Šenveter, Sveta Ana

DISCIPLINSKA KOMISIJA (3 člani)

Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Franc Lasbaher, Klub starodobnik Slovenske gorice, Benedikt

Ivan Janez Pučko, Vinotoč Pučko, Cerkvenjak

 

Statut Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric

StatutDrustva_sprejet15022017

ORGANI DRUŠTVA V OBDOBJU 2017-2018

RAZVOJNI SVET (5 članov) izvoljen 21. 6. 2017

Andrej Kocbek, predsednik

Lidija Šipek, podpredsednica

Darja Vudler, članica

Marko Šebart, član 

Viktor Kapl, član

NADZORNI ODBOR (3 člani)

Jože Kraner, načelnik Upravne enote Lenart

Peter Leopold, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica

Sandi Zemljič, Lešnik in Zemljič d.o.o.

DISCIPLINSKA KOMISIJA (3 člani)

Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Franc Lasbaher, Klub starodobnik Slovenske gorice, Benedikt

Ivan Janez Pučko, Vinotoč Pučko, Cerkvenjak

 

ORGANI LAS v obdobju 2015-2017

KOLEGIJ PREDSEDNIKA (5 članov)

Andrej Kocbek, predsednik

Lidija Šipek, podpredsednica

Renata Peras, tajnica (zaposlena na RASG)

Damjana Kmetič, blagajničarka

Jasmina Biškup Purič, Občina Duplek, strokovna sodelavka

RAZVOJNI SVET (19 članov)

Andrej Kocbek, predsednik

Milan Gumzar, župan Občine Benedikt

Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak

mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart

Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Silvo Slaček, župan Občine Sveta Ana

Peter Škrlec, župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Mitja Horvat, župan Občine Duplek

Franci Ornik, KGZS-Zavod Ptuj, Izpostava Lenart

Tatjana Lorenčič, TBP d.o.o.

Stanko Bernjak (Stanka Devjak), Območna obrtno-podjezniška zbornica Lenart

Jožica Kramberger, Vinotoč Kramberger

Nataša Cotar, s.p., Kaliska B&B Hotel

Cvetka Bunderla, Društvo vinogradnikov Sv. Trojica in predstavnica kmetov

Monika Tuš, Študentski klub Slovenskih goric

Janez Ferlinc, Zgodovinsko društvo Slovenske gorice

dr. Milojka Fekonja, Slovenskogoriški forum Cerkvenjak in Zadruga Dobrina, z. o. o.

Franc Ruhitel, TD Sveta Ana in osebno dopolnilno delo ter učne kmetije

Maks Kurbus, Radio Slovenske gorice, d. o. o.

NADZORNI ODBOR (3 člani)

Jože Kraner, načelnik Upravne enote Lenart

Peter Leopold, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica

Sandi Zemljič, Lešnik in Zemljič d.o.o.

DISCIPLINSKA KOMISIJA (3 člani)

Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Franc Lasbaher, Klub starodobnik Slovenske gorice, Benedikt

Viktor Kapl, Sveta Ana (izvoljen 15. 2. 2017)

 

ORGANI LAS V OBDOBJU 2007-2014

IZVRŠNI ODBOR oz. KOLEGIJ PREDSEDNIKA:

Predsednica: Vida Šavli
Podpredsednik: Milan Gumzar
Tajnica: Lidija Šipek
Blagajničarka: Stanka Ferš

RAZVOJNI SVET OZ. UPRAVNI ODBOR:

 1. Milan Gumzar, župan občine Benedikt
 2. Jože Kraner, župan občine Cerkvenjak
 3. mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart
 4. Darko Fras, župan občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah
 5. Silvo Slaček, župan občine Sv. Ana v Slovenskih goricah
 6. Peter Škrlec, župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah
 7. Franc Fekonja, KGZS-Zavod Ptuj, Izpostava Lenart
 8. Bogdan Šavli, TBP d.o.o. in Prevent Halog d.o.o.
 9. Stanko Bernjak, Območna obrtna zbornica Lenart
 10. Marjan Kramberger, Gostišče Eder, Sv. Ana v Slovenskih goricah
 11. Kristina Peserl Vračič, Kmetijska zadruga Lenart
 12. Cvetka Bunderla, Društvo vinogradnikov Sv. Trojica in predstavnica kmetov
 13. Primož Čuček, Študentski klub Slovenskih goric
 14. Marija Šauperl, Turistično društvo Dediščina
 15. Janez Ferlinc, Zgodovinsko društvo Slovenske gorice

ODBOR ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV (dopolnjen po potrebi):

 1. Srečko A. Padovnik, Občina Sv. Trojica v Slov. goricah
 2. Lidija Šipek, Občina Lenart
 3. Viktor Kapl, Občina Sv. Ana v Slov. goricah
 4. Mirko Žmavc, Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž
 5. Milan Repič Žipo Lenart d.o.o.
 6. Bogomira Rotman, Kmetijsko gospodarstvo – Sv. Jurij v Slov. goricah
 7. Renato Kocbek, Sadjarsko društvo Slovenske gorice in predstavnik mladih kmetov
 8. Janja Karner, Društvo podeželske mladine Slovenske gorice

 NADZORNI ODBOR:

 1. Jože Kraner, Upravna enota Lenart
 2. Feliks Berič, Turistično društvo Sv. Ana
 3. Sandi Zemljič, Lešnik in Zemljič d.o.o.

 DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 1. Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
 2. Roman Ploj s.p., Trgovina – gostinstvo Ploj
 3. Jožefa Mlakar, Društvo kmečkih žena in deklet  Lenart

Pregled po odborih in programih:

1. Ljudje – motor razvoja

Razvoj podjetništva in zagotavljanje novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih starejših in ljudi s posebnimi potrebami

Člani strokovnega odbora:
a)  Odbor za izobraževanje, animacijo in obveščanje:

Ciljne skupine:
vsi prebivalci na območju LAS, s poudarkom na mladih, ženskah, ljudeh s posebnimi potrebami
Člani strokovnega odbora:


b) Odbor za razvoj obrti in podjetništva:

Ciljne skupine


2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja

Člani strokovnega odbora:


Ciljne skupine

 


3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja

Člani strokovnega odbora:

Ciljne skupine

4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij

Člani strokovnega odbora:

Ciljne skupine

5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju

Člani strokovnega odbora:


Ciljne skupine

6. Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine

Člani strokovnega odbora:


Ciljne skupine

FaLang translation system by Faboba