Natisni

V Lenartu bo zaživel Center lokalne ponudbe

V Lenartu v Slovenskih goricah je v sredo 11. 4. 2019 potekala novinarska konferenca s predstavitvijo operacije CENTER LOKALNE PONUDBE (CLP), v katerem sodelujejo trije partnerji. Nosilec je Varstveno delovni center POLŽ Maribor, Enota Lenart, partnerja pa Razvojna agencija Slovenske gorice in Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric. 

CLP20190411 Foto1

Operacijo Center lokalne ponudbe so predstavili Tanja Vintar, mag. Jasmina Breznik in Andrej Kocbek

Uvodoma je direktorica mag. Jasmina Breznik predstavila poslanstvo Varstveno delovnega centra POLŽ. Gre za javni socialno varstveni zavod s šestimi enotami, kjer izvajajo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in dvema enotama institucionalnega varstva, kjer nudijo bivanje v duhu domačnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa. Svoje poslanstvo v zavodu z 253 uporabniki uresničujejo med drugim tudi s številnimi glasbenimi, športnimi, kulturnimi, kulinaričnimi in družabnimi dogodki. V enoto Lenart pa je vključenih 43 uporabnikov.

Z operacijo bomo na atraktivni lokaciji ožjega centra mesta Lenart (Trg osvoboditve 9) vzpostavili delovanje Centra lokalne ponudbe z lokalno ponudbo Slovenskih goric, namenjeno široki potrošnji obiskovalcem na območju LAS Ovtar Slovenskih goric in širše.

V ta namen se v okolju omogoči tudi novo delovno mesto. V centru se bodo usposabljali in vključevali tudi uporabniki iz VDC-ja .

Operacija se izvaja v dveh fazah, pričetek je bil decembra 2018 in traja skupaj dve leti. Vrednost celotne operacije je okoli 75 tisoč evrov, od tega bo skoraj 40 tisoč evrov sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V prvi fazi potekajo priprave in aktivnosti vse do otvoritve centra vključno z usposabljanjem uporabnikov in zaposlenih, v drugi fazi pa otvoritev in delovanje centra.

V okviru operacije bomo usposobili zaposlene in uporabnike za sodelovanje pri izvajanju informativno turistične ponudbe Slovenskih goric. Izdelali bomo dva različna turistična prospekta v lahko berljivi obliki (v skladu z Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki) ter informacijski plakat za promocijo Slovenskih goric in aktivnosti, ki se bodo v okviru operacije organizirale in izvajale. Izvedli bomo tudi dve delavnici na temo promocije ekoloških živil in 6 delavnic s prikazom tradicionalnih znanj domačih obrti ter razširili ponudbo in prodajo lokalnih izdelkov in razvili več novih izdelkov VDC POLŽ Maribor za promocijo Slovenskih goric.

CLP20190411 Foto2

Uporabniki VDC Polž izdelujejo zanimive in uporabne turistične produkte

 

Center bo promoviral ekološko proizvodnjo in zdrav življenjski slog. Vključeval bo tudi druge ranljive skupine, otroke, starejše... V sodelovanju s partnerji, občinami, lokalnimi ponudniki bo Center lokalne ponudbe ponujal informativno turistična gradiva območja LAS Ovtar Slovenskih goric in širših Slovenskih goric. Ponujal, promoviral in prodajal bo turistične izdelke domače obrti s katerimi bo promoviral Slovenske gorice in tudi krepil in promoviral obstoječi zaščiteni znak Ovtarja. Ponujal bo trajnejše prehranske izdelke lokalnih proizvajalcev: med, testenine, kekse, sokove od lokalnih proizvajalcev, izdelke iz učečih se kmetij ter izdelke in pridelke ekoloških proizvajalcev.

V centru bo tudi EKO kotiček. Svojo ponudbo bo center razširil tudi na spletno ponudbo, zato bo v ta namen VDC POLŽ Maribor oblikoval spletno trgovino.

Tanja Vintar in Andrej Kocbek sta predstavila vlogo partnerjev v operaciji. Razvojna agencija Slovenske gorice je že izvedla dve delavnici o turistični ponudbi v Slovenskih goricah za zaposlene in za uporabnike VDC Polž, vseskozi pa bo skrbela za založenost s tiskanim promocijskim materialom in za podporo samega centra.

Društvo Ovtar Slovenskih goric pa bo letos jeseni začelo z izvajanjem delavnic z mojstri domačih obrti, ki so namenjene različnim ciljnim skupinam, tako otrokom, ženskam na podeželju kot starejšim prebivalcem, kar pomeni tudi večjo medgeneracijsko sodelovanje in vključenost v lokalno okolje.

Z medsebojnim sodelovanjem želimo vzpostavljati sinergijske učinke pri oživljanju turistično informativne ponudbe območja LAS Ovtar Slovenskih goric in ostalih krajev Slovenskih goric, spodbujati domačo lokalno proizvodnjo in potrošnjo lokalnih domačih izdelkov, s poudarkom na ekološki proizvodnji in potrošnji ter povečati prodajo lokalno pridelanih produktov in izdelkov domače obrti.

Operacija je razvojno in trajnostno naravnana. Potrošnike in lokalno skupnost osveščamo o pomenu ekološke pridelave in oskrbe, lokalne pridelave ter tako prispevamo k samooskrbi, predvsem pa varovanju okolja in boljšemu zdravstvenemu stanju ranljivih skupin ter lokalnega prebivalstva.

Že sedaj vljudno vabljeni na odprtje Centra lokalne ponudbe, ki bo 27. junija 2019 ob 10. uri.

 

Avtorica fotografij: Milena Grabušnik

FaLang translation system by Faboba