Objava prvega javnega poziva v septembru

Člani Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric so se 17. junija 2024 sestali na 2. redni seji, na kateri so obravnavali in potrdili Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric ter ga predlagali v potrditev Skupščini LAS Ovtar Slovenskih goric, ki bo potekala dopisno.

Prav tako so potrdili terminski načrt objave javnih pozivov LAS v letu 2024, prvi javni poziv za projekte sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo objavljen sredi meseca septembra, javni poziv za projekte sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa sredi oktobra.

Foto 2seja UO LAS