Skupščina potrdila načrt dela za leto 2024

Na sejah Upravnega odbora in Skupščine LAS Ovtar Slovenskih goric, ki sta potekali 17. aprila 2024 v Centru Slovenskih goric v Lenartu, so člani obeh organov LAS soglasno potrdili poročilo o uspešnem delovanju LAS v letu 2023. Sprejeli so tudi načrt aktivnosti za leto 2024, v katerem med drugim načrtujemo objavo dveh javnih pozivov za izbor projektov, prvega predvidoma pred poletjem, drugega jeseni.

Člani so pozdravili tudi ključne spremembe in poenostavitve, ki jih prinaša nova Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Gre predvsem za pavšalne zneske, usklajene urne postavke za delo ter delitev projektov na investicijske in neinvesticijske narave. Novost je tudi aplikacija za prijavo vlog na javne pozive.

V razpravi je bil poudarek na nadaljnjih aktivnostih incoming agencije Sončni vzhod, ki je bila ustanovljena v decembru 2023. Sedaj se intenzivno dela na promociji, pošiljanju programov potencialnim strankam, študijskih turah in vodenjih. Prisotni so pohvalili prve začetne korake, priporočili so vstop na trg z resnimi ponudniki ter potrebo po več nočitvah, saj se s tem daljša bivanje v regiji in tudi poveča potrošnja turistov.

SkupscinaLAS 17042024 2

Besedilo: Milena Grabušnik, Tanja Kosec

Foto: arhiv RASG