Novo vodstvo LAS OVTAR Slovenskih goric

Na 1. redni in volilni Skupščini LAS Ovtar Slovenskih goric za novo programsko obdobje, ki je potekala 31. januarja 2024, so bili za obdobje 2024 - 2028 izvoljeni naslednji organi LAS:

Predsednik:

Martin Breznik, Občina Sveta Ana

Podpredsednik:

Mitja Horvat, Občina Duplek

Člani Nadzornega odbora:

 1. Mojca Guzej, Občina Lenart (javni sektor)
 2. dr. Sabina Žampa, RISO, d.o.o. (gospodarski sektor)
 3. Olga Pregl, Zavod Vedoma (zasebni sektor)

Člani Upravnega odbora:

 • Javni sektor (2 člana)
 1. Martin Breznik, Občina Sveta Ana
 2. Mitja Horvat, Občina Duplek
 • Gospodarski sektor (2 člana)
 1. dr. Milojka Domajnko, Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.
 2. Bojan Firbas, Domačija Firbas - dopolnilna dejavnost na kmetiji
 • Zasebni sektor (2 člana)
 1. Simon Fridau, Čebelarstvo Fridau
 2. Marko Šebart, Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric

Vsem izvoljenim čestitamo in verjamemo v nadaljnja skupna prizadevanja za razvoj Slovenskih goric!