Natisni

Zaključena operacija Igralne površine pri šoli Pesnica Razgibajmo se

Občina Pesnica je vključena v Območno razvojno partnerstvo Slovenske gorice in LAS Ovtar Slovenskih goric, v okviru katerih želi realizirati potrebne ukrepe za zagotavljanje kvalitetnejših življenjskih pogojev za bivanje na podeželju in v urbani središčih območja občine. Med te ukrepe sodi tudi ureditev ustreznih površin in objektov namenjenih za javno dobro.

V Občini delujejo štiri osnovne šole: v Jarenini, Jakobu, Pesnici in v Pernici, kjer osnovna šola deluje kot podružnična šola OŠ Pesnica. V njej poteka pouk od 1. do 5. razreda. Okolica OŠ Pesnica že dolgo časa ni bila ustrezno urejena. Za različne potrebe so se posamezni deli zunanjih površin različno dograjevali. Na delu ureditve je bila vzpostavljena asfaltna površina, ki se je uporabljala kot zunanja športna površina in tudi kot dostavna pot za potrebe šole. Površina je bila dotrajana, razpokana in ni ustrezala sodobnim športnim standardom. Razsvetljava je bila le delno urejena, celotno območje pa le delno ograjeno in igrišča z otroškimi igrali ni.

Namen operacije Igralne površine pri šoli Pesnica – Razgibajmo se, v kateri sta partnerja Občina Pesnica in OŠ Pesnica, je bila ureditev igrišč ob šoli za izboljšanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje programov za otroke, mlade, športne rekreativce ter za programe medgeneracijskega sodelovanja. Predvidena je bila nadgradnja asfaltnega igrišča s preplastitvijo z umetno maso, ureditev razsvetljave površine, zaris igrišča in ureditev novega zelenega platoja za postavitev igral oz. učilnice na prostem.

razgibajmo se 2

Z ureditvijo smo zagotovili boljši estetski videz in večjo urejenost območja ter urbanega okolja, izboljšali smo pogoje za izvedbo predšolskih in šolskih programov, izboljšali smo pogoje za organizacijo in izvedbo športnih programov in dogodkov, izboljšali smo pogoje za telesno in športno aktivnost prebivalstva ter večgeneracijsko sodelovanje, izboljšana je varnost in zdravstveno stanje uporabnikov objekta-prebivalstva, zagotovili smo višjo kvaliteta bivanja in zmanjšali odseljevanje prebivalstva, stimuliramo priseljevanje mladih družin na območje občine in zagotavljamo korist od večgeneracijskega sodelovanja. S sodobnim igriščem in igrali se želi uporabnikom – predvsem otrokom, omogočati, da v varnem okolju načrtovanih ter na izdelanih in vgrajenih igralih preizkušajo svoje sposobnosti, dojamejo svoje zmožnosti in omejitve ter se učijo, kako omejitve preseči.

Tako smo 3. 11. 2021 s prireditvijo in delavnico v OŠ Pesnica otvorili urejena zunanja igrišča ob OŠ Pesnica. V okviru izvedenih del smo uredili asfaltno igrišče, ki smo ga preplastili z umetno maso, nanj zarisali igrišče in bo namenjeno mini košarki, uredili smo razsvetljavo površine in nov zeleni plato, na katerem so postavljena igrala ter urejena učilnica na prostem. Postavljen je tudi pitnik, ki bo v poletnem času odžejal uporabnike zunanjih površin. Vse površine so med seboj povezane z novo urejeno potko, ki poteka od stavbe osnovne šole do vrtca. Površine so namenjene otrokom vrtca in nižji stopnji osnovnošolcev.

»Seveda pa upamo, da bo ta pridobitev spodbujala medgeneracijsko sodelovanje in učenje, da bodo tudi druge generacije s pridom uporabljale te igralne površine, da bomo na ta način krepili medosebne, medsosedske in medgeneracijske odnose. Vsi lahko imamo kaj od tega, nenazadnje so igralne površine tukaj za vse, ki jih želijo in zmorejo uporabljati. Lahko pa izhajam tudi iz sebe in povem, da je na meni otroštvo na igrišču pustilo neizbrisljiv pečat, neuničljiva prijateljstva, ki so se obdržala vse do danes ter neštete izkušnje. In prav to želim tako za svoje, kot za vaše in naše otroke« je na sami otvoritvi dejal župan Občine Pesnica mag. Gregor Žmak.

Otvoritev oz. prireditev in delavnico je organizirala OŠ Pesnica z enoto Pernica, ki je tudi pripravila bogat kulturni program, ki mu je sledila pogostitev ter druženje. Otvoritev je potekala v telovadnici, saj je bila vremenska napoved slaba. Kljub temu pa so otroci po zaključku prireditve z velikim veseljem preskušali nove pridobitve. Prireditve se je udeležilo več kot 300 udeležencev. Na otvoritvi so poleg otrok iz osnovne šole Pesnica nastopili tudi pevski zbor z vrtcev Pesnica in Pernica pod vodstvom Alenke Herceg, pevka Ana Grdadolnik, udeleženka oddaje Slovenija ima talent, Mažoretna in twirling skupina občine Pesnica ter znani pevec Miran Rudan, kot gost presenečenja.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - Ukrep LEADER (19.2).

razgibajmo se 1

Foto: Davorin Ferk

Zdenka Bukovec, Milena Grabušnik

FaLang translation system by Faboba