SPREJETA SLR

Skupščina LAS sprejela strategijo za novo programsko obdobje

 V novem programskem obdobju 2021 - 2027 bo za LAS Ovtar Slovenskih goric na voljo več kot 2,5 milijona evrov sredstev. Prvi javni poziv se obetajo v začetku leta 2024.

Skupščina LAS Ovtar Slovenskih goric je 28. junija na svoji 11. redni seji potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS za obdobje 2021-2027 (SLR). Razvojna agencija Slovenske gorice, vodilni partner LAS, je strateški dokument posredoval v pregled in potrditev Koordinacijskemu odboru CLLD.

V SLR smo na osnovi analiz, strokovnih podlag, izvedenih animacijskih delavnic, projektnih predlogov in javne razprave upoštevali princip od spodaj navzgor in izpostavili naslednja vsebinska izhodišča – razvojne prioritete:

  1. Razvoj trajnostnega gospodarstva
  2. Zeleni in butični turizem
  3. Prostor, infrastruktura in varstvo okolja
  4. Razvoj kmetijstva in povečanje samooskrbe
  5. Vključujoča družba, ranljive skupine in medgeneracijsko sodelovanje
  6. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine

Na osnovi izdelanega finančnega okvira bo na razpolago 2.584.915,29 evrov, od tega 1.452.703,66 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1.132.211,63 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ta znesek je vezan na uredbo in upošteva število prebivalcev na območju LAS, površino, koeficient razvitosti občin ter osnovo na posamezni LAS v Slovenji, ki pa jih bo predvidoma 37.

Pomembna novost je, da financiranje projektov iz ESRR ni več omejeno samo na urbana središča, ampak je upravičeno celotno območje LAS Ovtar Slovenskih goric (vseh desetih občin). Druga novost je, da je stopnja sofinanciranja enaka pri obeh skladih in znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov.

Sofinancerska sredstva za izvajanja projektov se bodo razdeljevala na osnovi javnih pozivov, namenjena pa bodo tudi za izbrane projekte neposredne potrditve in sodelovanja LAS. Predvidevamo, da bodo prvi javni pozivi za sofinanciranje projektov objavljeni že v začetku prihodnjega leta, glede na to, da morajo biti strategije potrjene do 13. decembra letos.

Partnerstvo LAS Ovtar Slovenskih goric trenutno šteje 38 članov iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Vstop v partnerstvo pa je možen kadarkoli.

Nadaljevanja izvajanja pristopa LEDAER/CLLD bo omogočilo učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje razvojnih nalog urbanega in podeželskega območja ob zavedanju, da brez sodelovanja lokalnega prebivalstva in pomoči vseh deležnikov ne bo mogoče realizirati programov in projektov.

Javna objava SLR do 2027

V javno obravnavo dajemo osnutek Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric za programsko obdobje 2021–2027 (SLR).

Na animacijskih delavnicah, številnih sestankih in po elektronski pošti smo prejeli veliko predlogov in pobud, ki so postale del predlaganih ciljev in ukrepov LAS za prihodnje programsko obdobje.

Vse zainteresirane vabimo, da SLR pregledate in podate morebitne pripombe in predloge najkasneje do ponedeljka, 17. julija 2023, do 15.ure na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Osnutek SLR: Predlog_SLR_ LASOvtar_10072023_ Javnaobravnava

Vabilo na animacijske delavnice

LAS Ovtar Slovenskih goric vabi na ANIMACIJSKE DELAVNICE v okviru priprave nove strategije lokalnega razvoja 2023-2027

 

Česa si v lokalnem okolju želiš? Imaš idejo kako izboljšati kakovost življenja v Slovenskih goricah? Ali imaš dobro podjetniško idejo, ki jo lahko uresničiš na podeželju?

Pridi na animacijsko delavnico in nam predstavi svoje predloge in ideje!

Delavnice bodo izvedene v aprilu v vseh desetih občinah LAS Ovtar Slovenskih goric po naslednjem razporedu:

DelavniceLAS 2027

 

Delavnic se lahko udeležijo vsi lokalni deležniki: predstavniki občin, društev, javnih zavodov, podjetniki, kmetje, mladi in zainteresirani posamezniki. Delavnice bodo trajale največ dve uri.

Veselimo se pobud lokalnega okolja in priložnosti, da bomo skupaj oblikovali in načrtovali našo pot v naslednjih letih pri razvoju podeželja Slovenskih goric.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se prijavite na: 051 660 865 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vabljeni, da nam svoje ideje za projekte, ki bodo prispevali k nadaljnjem razvoju in povezovanju Slovenskih goric, pošljete do 5. maja 2023 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., da jih bomo lahko pravočasno vključili v Strategijo lokalnega razvoja LAS za programsko obdobje 2023-2027.

Obrazec: Projektna ideja_obrazec

Vljudno vabljeni, vaše mnenje šteje!

Ekipa RASG, d.o.o.

Poziv za posredovanje projektnih idej

Rok za oddajo idej za projekte, ki bodo prispevali k nadaljnjem razvoju in povezovanju Slovenskih goric, podaljšujemo do 9. junija 2023, da jih bomo lahko pravočasno vključili v SLR.

Vabljeni, da nam svoje ideje za projekte, ki bodo prispevali k nadaljnjem razvoju in povezovanju Slovenskih goric, pošljete do 5. maja 2023 9. junija 2023 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., da jih bomo lahko pravočasno vključili v Strategijo lokalnega razvoja LAS za programsko obdobje 2023-2027.

Obrazec: Projektna ideja_obrazec

 

LAS Ovtar Slovenskih goric do leta 2027 je ustanovljen

V prostorih Centra Slovenskih goric v Lenartu v Slovenskih goricah je v torek 28. februarja. 2023 potekala Skupščina Lokalne akcijske skupine (LAS) Ovtar Slovenskih goric za novo programsko obdobje 2021–2027.

Člani Skupščine so opravili pomemben korak pri oblikovanju LAS za novo programsko obdobje, saj so s sprejetjem in podpisom nove Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric potrdili LAS v obstoječem obsegu tudi za novo programsko obdobje do leta 2027 in na ta način simbolično začeli novo programsko obdobje.

K ustanovitvi nove LAS so pristopili člani iz programskega obdobja 2014-2020 ter tudi nova člana, ki so pripravljeni odgovorno in aktivno delovati v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja. Člani prihajajo iz treh različnih sektorjev: javni sektor (vse občine iz območja LAS, javni zavodi), ekonomski sektor (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruga ...) in zasebni sektor (društva, zasebni zavodi, posamezniki …). Članstvo je odprtega značaja, saj se lahko novi člani s pristopno izjavo včlanijo v LAS kadarkoli.

Na skupščini so tudi podaljšali mandat vsem dosedanjim članom organov LAS do izteka rednega mandata ter potrdili vodilnega partnerja LAS. To bo tudi v novem obdobju Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., ki je že sedaj uspešno vodila LAS in je med drugim zadolžena tudi za pripravo vse potrebne dokumentacije in izvedbe postopkov za potrditev strategije lokalnega razvoja, ki je osnova za delovanja LAS. 

Po zaključku skupščine je sledilo krajše druženje, kjer so partnerji LAS v neformalnem pogovoru že pričeli priprave za oblikovanje nove Strategije lokalnega razvoja.  

Vsi člani so izrazili željo po zelo uspešnem sodelovanju in razvoju podeželja tudi v prihodnosti.

 

Renata Peras, RASG, d. o. o.

Fotografije: Danijel Zorko, RASG, d. o. o.

9 skupscinaLAS 28022023 11