9. redna skupščina in potrditev LAS 2021-2027

V torek, 28. 2. 2023 s pričetkom ob 15. uri bo v prostorih Centra Slovenskih goric – Trg osvoboditve 9, potekala Skupščina LAS Ovtar Slovenskih goric na kateri bodo partnerji slovesno podpisali Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric za obdobje 2021-2027.

V skladu s postopkom za potrditev LAS za naslednje programsko obdobje 2021-2027 je predsednik LAS sklical 9. redno Skupščino LAS, ki bo potrdila obstoječ LAS tudi za novo programsko obdobje in sprejela vse potrebne dokumente, ki jih bodo partnerji LAS - teh je po opravljenem pozivu k sodelovanju 40, na Skupščini tudi slavnostno podpisali.

Prosimo vse partnerje za zanesljivo udeležbo zaradi podpisovanja Partnerske pogodbe. Predstavniki partnerjev naj zagotovijo pooblaščene osebe oziroma pooblastila za pravno veljavno odločanje na Skupščini.

Gradiva za skupščino LAS Ovtar Slovenskih goric:

Vabilo Skupščina LAS 28. 2. 2023

Predlog partnerske pogodbe

Predlog Aneksa med LAS in VP

Pooblastilo za Skupščino