Javno naročilo gradnje »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas)«

Naročnik:

Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. po pooblastilu Občin Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas

Številka in datum objave na Portalu JN:

JN001894/2021, objavljeno 30. 3. 2021

Številka zadeve:

4302-0001/2021

Predmet in naziv naročila:

Gradnja »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas«
Naročilo se oddaja po sklopih (4. sklopi)

Postopek:

Odprti postopek v skladu z 40. členom ZJN-3

Rok za postavitev vprašanj:

23. 4. 2021 do 10.00 preko Portala JN

Oddaja ponudb:

3. 5. 2021 do 10.00, Informacijski sistem e-JN

Odpiranje ponudb:

3. 5. 2021 ob 10.01, Informacijski sistem e-JN

Razpisna dokumentacija:

V pripetih datotekah:

 

4.0 Dokumentacija (Navodila) v zvezi z oddajo javnega naročila

5.1 Projektna dokumentacija Sklop 1 (povezava na https://www.sv-trojica.si/objave/58 )

5.2 Projektna dokumentacija Sklop 2 (povezava na https://www.sv-trojica.si/objave/58 )

5.3 Projektna dokumentacija Sklop 3 (povezava na https://www.sv-andraz.si/objave/58 )

5.4 Projektna dokumentacija Sklop 4 (povezava na https://www.sv-andraz.si/objave/58 )

5.5 Detajl betonske mulde-19. 4. 2021

5.6 Detajl varovalne ograje – dop. 20. 4. 2021

6.1 Popis del-Ponudbeni predračun sklop 1 – dop. 14. 4. 2021

6.2 Popis del-Ponudbeni predračun Sklop 2

6.3 Popis del-Ponudbeni predračun Sklop 3

6.4 Popis del-Ponudbeni predračun sklop 4 – dop. 14. 4. 2021

8.0 Obrazci-Ponudbena dokumentacija

8.2 ESPD