»RECENZIJA IN REVIZIJA DGD IN PZI / IZN DOKUMENTACIJ ZA PROJEKT KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE« (OBVESTILO O NAROČILU NMV1, OZNAKA JN003171/2020-W01)

Javno naročilo: »Recenzija in revizija DGD in PZI / IzN dokumentacije za projekt kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše”

 

Naročnik:

Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Številka in datum objave na Portalu JN:

JN003171/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno 22. 5. 2020
Popravek (EU 14 - SL) objavljen 2. 6. 2020.

Številka zadeve:

4302-0002/2020

Predmet in naziv naročila:

Storitev
Recenzija in revizija DGD in PZI / IzN dokumentacije za projekt kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše

Postopek:

Postopek naročila male vrednosti v skladu s 47.členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

Rok za izvedbo naročila:

 Naročilo se oddaja po sklopih, projektne dokumentacije, ki so predmet recenzije oz. revizije so združene v 4 sklope.

 Skrajni rok za izvedbo recenzije je 40 dni od uvedbe v delo za posamezen sklop (oz. traso)

 Skrajni rok za izvedbo revizije je 60 dni od uvedbe v delo za posamezen sklop (oz. traso).

 Skrajni rok za izvedbo vseh del je 100 dni od sklenitve pogodbe za posamezen sklop.

 Podrobnejši mejniki za izvedbo recenzije oz. revizije so podani v Navodilih za pripravo ponudbe in Opisu naročila

Rok za postavitev vprašanj:
(datum, ura, naslov):

28. 5. 2020

12:00

 Portal javnih naročil

Oddaja ponudb
(datum, ura, naslov):

10. 6. 2020

9:00

 Informacijski sistem e-JN

Odpiranje ponudb
(datum, ura, naslov):

10. 6. 2020

9:01

Razpisna dokumentacija:

 V pripetih datotekah:
  4.0. Navodila za pripravo ponudbe (sprememba 2.6.2020)
  4.1. Opis naročila
  4.2. Priloga 1: Pregled tras
  4.3. Priloga 2: Izdelana tehnična poročila in pregledne situacije po trasah
  4.4. Priloga 3: Izdelane projektne naloge za izbor izdelovalca projektne dokumentacije
  4.5. Priloga 4: Seznam elaboratov in načrtov po trasah
  5.0 Vzorec pogodbe