Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije DGD-PZI/IZN projekta KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE - Sklop K3/2, trasa 22/2" (Obvestilo o naročilu NMV1 in EU 14, oznaka JN001040/2020)