5. JAVNI POZIV LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC - SKLAD EKSRP

5. JAVNI POZIV LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC - SKLAD EKSRP

5. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj ter na problemskem območju občine Pesnica, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za oddajo vlog za prijavo operacije do 26. 04. 2023. 

Datum objave: ponedeljek, 13. 03. 2023.
Rok za oddajo vlog se izteče 17. 04. 2023. 26. 04. 2023.

Namen javnega poziva: izbor operaciji (projektov) in sofinanciranje njihovih stroškov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric
- na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj ter
- na problemskem območju občine Pesnica.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje znašajo 47.170,48 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane z EKSRP znaša največ 85 %.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR. Če se operacija izvaja v fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov:

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa).

Rok za oddajo vlog se izteče 17. 04. 2023 26. 04. 2023.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na sedežu LAS, po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,

po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je OBVEZNA predhodna najava in uskladitev termina.

Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti sedem delovnih dni pred rokom za oddajo vlog. Zadnji odgovori bodo objavljeni pet delovnih dni pred rokom za oddajo vlog. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Sprememba javnega poziva - 13. 4. 2023

Javni poziv LAS Ovtar - sklad EKSRP – rok za oddajo vlog je podaljšan do 26. aprila 2023!

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bil objavljen 13. 03. 2023. 

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za oddajo vlog za prijavo operacije do 26. 04. 2023. 

V skladu s tem se v besedilu 5. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

-  v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, zadnji stavek, spremeni datum iz 17. 04. 2023 na datum 26. 04. 2023 in se glasi: Rok za oddajo vlog se izteče 26. 04. 2023.

1. SPREMEMBA 5JP_EKSRP_LAS Ovtar_13042023

 

Zapisnik 1. seje OK 5. JP EKSRP - 15. 5. 2023

Na 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), sta do izteka roka za oddajo vlog (26. 4. 2023) prispeli 2 vlogi za prijavo operacije.

Vlogi bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik 1. seje OK 5. JP EKSRP - 15. 5. 2023

 

Upravni odbor potrdil dve operaciji

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 20. redni seji dne 20. 6. 2023 potrdil dve operaciji v postopku 5. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bodo v končno odobritev operacije predloženi pristojnemu organu, t. j. Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na ta seznam sta se uvrstili naslednji operaciji:

Potrditevoperacij 5jp eksrp

Vlagatelja sta so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.