Izberi pot
    Show the options

Od :   ali  

Do :   ali  

Družinska kmetija Kraner


(Sadje)


Jože Kraner
Zg. Partinje 25
2223
Jurovski Dol
02/720 54 82
031 554 631


sadje mleko mlec izdelkiintegrirani

PONUDBAkmetija kraner 01

KRAJ IN ČAS NEPOSREDNE PRODAJE

 DODATNA VREDNOST PONUDBE

Nagrade in priznanja

Kranerjevi se ukvarjajo s sadjarstvom in z živinorejo. Zanje je značilna večletna tradicija kmetovanja. Pred nekaj leti so na kmetiji pridelovali različne stvari, pozneje pa se preusmerili in razširili v sadjarstvo in živinorejo. Pri delu pomaga vseh šest članov družine. Integrirana pridelava sadja predstavlja osnovo pri trženju pridelanih jabolk.

kmetija kraner 01 kmetija kraner 02kmetija kraner 03GMapFP