RASG in turizem

RASG v svojih poslovnih prostorih zagotavlja delovanje TIC – turistično informacijskega centra, ker obiskovalcem in turistom nudi osnovne turistične informacije na območju ORP Slovenske gorice in LAS Ovtar Slovenskih goric, promocijske materiale in možnost nakupa turističnih spominkov. Zagotavljamo tudi storitev lokalnega vodenja najavljenim skupinam in turistom.

RASG zagotavlja tudi delovanje Turistično informacijske pisarne v Cerkvenjaku in turistične dejavnosti v Razstavno protokolarnem centru Sv. Martina v Sveti Trojici v Slovenskih goricah.