Organi LAS

RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATUR-NADOMESTNE VOLITVE ČLANA/ČLANICE IZ ZASEBNEGA SEKTORJA V UPRAVNI ODBOR LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

DOSTOP DO KANDIDACIJSKEGA OBRAZCA 


Na volilni skupščini so bili v organe LAS Ovtar Slovenskih goric izvoljeni:

Predsednik LAS: Mitja Horvat, Občina Duplek
Podpredsednica: Petra Pucko, Občina Šentilj

Člani Nadzornega odbora:
1. mag. Jasmina Breznik, VDC Polž Maribor (javni sektor) - izvoljena na 2. redni Skupščini LAS (20.12.2016)
2. Aleksander Dolenc, Radix, d.o.o., (gospodarski sektor) - izvoljen na 5. redni Skupščini LAS (13.12.2018)
3. Slavica Klemenčič, Društvo za razvoj podeželja Slovenskih goric (zasebni sektor)

Člani Upravnega odbora:
- Javni sektor (10 članov)
1. mag. Milan Repič, Občina Benedikt - izvoljen na 5. redni Skupščini LAS (13.12.2018)
2. Mitja Horvat, Občina Duplek
3. mag. Janez Kramberger, Občina Lenart
4. Srečko A. Padovnik, Občina Sveta Trojica v Slov. goricah
5. Petra Pucko, Občina Šentilj
6. Venčeslav Senekovič, Občina Pesnica
7. Silvo Slaček, Občina Sveta Ana
8. Peter Škrlec, Občina Sveti Jurij v Slov. goricah
9. Darja Vudler, Občina Sveti Andraž v Slov. goricah
10. Marjan Žmavc, Občina Cerkvenjak

 -  Gospodarski sektor (6 članov)

11. Alojz Firbas , Domačija Firbas - dop. dejavnost na kmetiji
12. Danilo Flakus, Dveri-Pax d. o. o.
13. Denis Ploj, Zadruga Dobrina z. o. o., so. p.
14. Roman Ploj, Trgovina-gostinstvo Ploj Roman s. p.
15. Tanja Vintar, Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.
16. Sabina Žampa, RISO d. o. o.

-  Zasebni sektor (5 članov)

17. Irena Križan, Društvo kmečkih žena Jakob
18. Milan Kuri, posameznik
19. Mojca Druzovič, Marjan Druzovič – dopolnilna dejavnost na kmetiji - izvoljena na 5. redni Skupščini LAS (13.12.2018)
20. Andrej Kocbek, Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric - izvoljen na 5. redni Skupščini LAS (13.12.2018)
21. Marko Šebart, Društvo vinogradnikov Lenart - izvoljen na 5. redni Skupščini LAS (13.12.2018)

Skupščina LAS

Člani skupščine so vsi partnerji LAS, ki so podpisali pristopno izjavo.

V LAS Ovtar Slovenskih goric je ob ustanovitvi (13. 1. 2016) pristopilo 25 pogodbenih partnerjev. POVEZAVA do Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijjske skupine LAS Ovtar Slovenskih goric.

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 27. 1. 2016

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 29. 3. 2017

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 19.12.2017