Projekt LAS Zadruge Dobrina med 40 najboljših v Evropi

Tridnevni dogodek z mednarodno konferenco o lokalnem razvoju (CLLD) v Bruslju, med 2. in 4. decembrom 2019, je bil organiziran v sodelovanju z generalnimi direktorati AGRI, REGIO in EMPL ter je prikazal, kako na tisoče državljanov uspešno uporablja LAS pristop »od spodaj navzgor« za trajnostni razvoj na svojih območjih, s podporo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada. Iz celotne Evrope se je na tridnevnem dogodku predstavilo 40 projektov, ki so jih prepoznali kot najboljše primere dobre prakse v lokalnem okolju. Med njimi je bil izbran in se je predstavljal tudi projekt Zadruge Dobrina – Trajnostna lokalna preskrba na območju Slovenskih goric. LAS Ovtar Slovenskih goric je z Zadrugo Dobrino kot edini predstavnik iz Slovenije ponosno predstavljal projekt in vzpostavitev ter delovanje Zadruge Dobrina. S strani udeležencev konference smo vzbudili veliko zanimanja o trajnostnem načinu pridelave, povezovanja manjših kmetij, logistike in trženja (povezovanja podeželja in mesta), naš razstavni prostor je bil odlično obiskan, prejeli smo številne pohvale in čestitke.


Na dogodku smo se udeležili tudi tematskih delovnih skupin in panelne razprave med lokalnimi upravičenci ter nosilci odločitev na državni in evropski ravni z načrti za naslednje programsko obdobje. Predstavniki lokalnih akcijskih skupin smo predstavnikom Evropskega parlamenta in Komisarju za okolje, oceane in ribištvo podali izhodišča za uspešno nadaljevanje in načrtovanje programa CLLD s poenostavitvami postopkov in potrebami za povečanje finančnega okvirja, da bodo LAS projekti še naprej tisti, ki spreminjajo življenja v mestnih, podeželskih in obalnih območjih na bolje.

 Dobrina CLLDBruselj 1
Zapisala: M. F.