Natisni

Najava razpisov LAS Ovtar

Zamik objave javnih pozivov LAS Ovtar

V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo najavili, da bodo novi javni pozivi LAS Ovtar Slovenskih goric objavljeni konec januarja 2019. V začetku januarja je organ upravljanja Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 opravil nadzor delovanja LAS Ovtar Slovenskih goric. Večjih neskladij ni bilo ugotovljenih, kljub temu pa je bilo podanih nekaj priporočil povezanih z izvajanjem javnih pozivov, zato smo bili pozvani k spremembi Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR) pred objavo novih javnih pozivov.

Druga sprememba SLR je bila soglasno potrjena na korespondenčnih sejah upravnega odbora in skupščine LAS ter že poslana v potrditev pristojnemu državnemu organu. Novi javni pozivi LAS Ovtar Slovenskih goric bodo tako objavljeni takoj po potrditvi spremembe SLR.