Najava razpisov na LAS Ovtar

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 je v decembru 2018 opravil nadzor delovanja LAS Ovtar Slovenskih goric. Večjih neskladij ni bilo ugotovljenih, kljub temu pa je bilo podanih nekaj priporočil za LAS, kjer smo bili pozvani k spremembi Strategije lokalnega razvoja (SLR).

Novi razpisi na LAS Ovtar Slovenskih goric bodo tako objavljeni takoj po potrditvi sprememb v Strategiji lokalnega razvoja 2014-2020 s strani pristojnega organa, ki je v teku.