Upravni odbor LAS potrdil še osem operacij

SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ 1. JAVNEGA POZIVA LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC, ESRR – 2. ROK

Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 7. redni seji, dne 28. 6. 2018, za sofinanciranje potrdil osem operacij v okviru 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2017 in 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prejetih na 2. rok javnega poziva.

Seznam potrjenih operacij:

Potrjeneoperacije1JP ESRR 2rok

Operacije bodo v končno odobritev predložene pristojnemu organu, t. j. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani RASG d. o. o. - vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric.