UO LAS potrdil dve operaciji

Upravni odbor LAS Ovtar potrdil dve operaciji

Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric je na svoji korespondenčni seji 6. 4. 2018 potrdil operacijo sodelovanja LAS »AKTIVNO Z DRAVO«. V projekt je aktivno vključenih 7 LAS (LAS Bogastvo podeželja - vodilni partner, LAS Lastovica, TOTI LAS, LAS Haloze, LAS UE Ormož, LAS Drava in LAS Ovtar Slovenskih goric), ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj LAS, v LAS Ovtar Slovenskih goric je to Občina Duplek. Partnerstvo pokriva območje ob strugi reke Drave med LAS Drava in vse do meje z Hrvaško.

Cilji operacije so: Izdelava idejne zasnove vstopno-izstopnih točk za plovbo po reki Dravi, izdelava projektne dokumentacije za vodno vlečnico čez reko Dravo (med Občino Starše in Občino Duplek),oživitev zgodovinskih, etnoloških in kulturnih posebnosti ob reki Dravi, izvedba niza športnih aktivnosti na in ob reki Dravi ter nadgradnja promocijskih aktivnosti za vsebine na in ob reki Dravi. Operacijo je Razvojna agencija Slovenske gorice (vodilni partner LAS) prijavila na 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Upravni odbor je prav tako potrdil operacijo PARK AKTIVNIH DOŽIVETIJ, ki jo je na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju (občina Pesnica), sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) vložila Občina Pesnica, kot edini prijavitelj. Vloga je bila potrjena za sofinanciranje v višini 205.106,25 EUR in se predloži v odobritev ARSKTRP.