Jubilej 10. OBLETNICA DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA OVTAR SLOVENSKIH GORIC

by Super User
Ogledov: 288

V osrčju osrednjih Slovenskih goric že deset let uspešno deluje Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Društvo je v letih svojega delovanja na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah pustilo viden pečat na podeželju Slovenskih goric, ki ga danes z bogatim programom ohranja in krepi. Ob pomembni obletnici je društvo 14. marca 2018 sklicalo občni zbor in pripravilo slavnostno sejo. Andrej Kocbek, predsednik Društva Ovtar Slovenskih goric in Tanja Vintar, direktorica Razvojne agencije Slovenske gorice, sta v nagovorih strnila bogat nabor izvedenega dela in projektov, ki jih je društvo izvedlo v času opravljanja funkcije Lokalne akcijske skupine (LAS) Ovtar Slovenskih goric. Izpostavljeni so bili nekateri širše prepoznavni skupni projekti kot so: mreža Ovtarjeve ponudbe, Po goricah, Učne kmetije, Agatine skrivnosti, Usmerjevalna signalizacija območja LAS in še bi lahko naštevali. V programskem obdobju 2007 – 2013 je bilo vseh izvedenih projektov v LAS kar 68. Brez odlične strokovne in kadrovske podpore v društvu vsekakor ne bi dosegli tako vidnih rezultatov. Predvsem gre zahvala prvi predsednici društva gospe Vidi Šavli, aktualnemu predsedniku društva gospodu Andreju Kocbeku in Razvojni agenciji Slovenske gorice.