RASG v čezmejnem in mednarodnem okolju

RASG je bila v preteklem programskem obdobju aktivni partner v čezmejnem projektu z Madžarsko, poimenovanem Via Savaria – Martinova pot, v okviru katerega je trasirala Martinovo pot po delu slovenskega ozemlja in izvajala več promocijskih aktivnosti.

RASG je stalna udeleženka bilateralnih županskih konferenc, ki se dvakrat letno odvijajo med župani Štajerskega Vulkanlanda in Slovenskih goric ter Pomurja. Je tudi koordinatorica tega sodelovanja na slovenski strani in kontaktna točka v projektu Genus sam Fluss – Užitek ob reki.

RASG je aktivni partner v čezmejnem projektu z Avstrijo, z naslovom Flagship Products in nosilka dveh vodilnih produktov: kruh in med.

RASG kot vodilni partner LAS Ovtar od oktobra 2017 izvaja projekt sodelovanja Glamur, v katerem kot partnerji sodelujejo še LAS Prlekija, LAG Vulkanland in Verein Genuss am Fluss. 

RASG kot vodilni partner LAS Ovtar je v letu 2017 vzpostavila sodelovanje s češkim partnerjem MAS Český les, s katerim načrtujemo pripravo skupnega transnacionalnega projekta.

RASG se vključuje tudi v razne mednarodne obiske v občinah na območju ORP in LAS.

Povezave do naših tujih partnerjev:

SLOVENSKE GORICE - ŠTAJERSKI VULKANLAND
http://www.vulkanland.at/

UŽITEK OB REKI - GENUSS AM FLUSS
http://www.genussamfluss.at/

QUA -Qualifizierungsagentur

https://www.qua.or.at/flagship-products/