Natisni

Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE ( JN004038/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) Objavljen tudi v EU 2019/S 112-275010)

1.0 Navodila za pripravo ponudbe

1.1 Tabela 1: Ocenjene dolžine za projektiranje

1.2 Projektna naloga

1.3 ESPD

1.4 OBRAZEC - Podatki o kadrovski zmogljivosti 

1.5 OBRAZEC - Referenca gospodarskega subjekta

1.6 DODATEK št. 1 k Navodilom za pripravo ponudbe (9.7.2019)

1.7. OBRAZEC - Menična izjava s pooblastilom za zavarovanje resnosti ponudbe

1.8 OBRAZEC - Ponudba_Predračun

1.9 OBRAZEC - Specifikacija naročila

1.10 OBRAZEC - Zahteva podizvajalca po 94. členu ZJN-3

1.11 OBRAZEC - Podatki o gospodarskem subjektu