RASG - Izobraževalni center Slovenske gorice

V letu 2009 je bil v okviru RASG vzpostavljen Izobraževalni center Slovenske gorice, ki je prevzel dejavnosti in programe nekdanje Ljudske univerze Lenart.

Izobraževalni center deluje na lokaciji Nikova 9 v Lenartu.

Izvaja več različnih programov v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje, Središča za samostojno učenje, študijske krožke, računalniške tečaje, tečaje tujih jezikov, ipd. Vsako leto se tudi aktivno vključi v Teden vseživljenjskega učenja.

Več o Izobraževalnem centru Slovenskih goric