rasg las ovtar

PONUDBA ZA OGLAŠEVANJE V OVTARJEVIH NOVICAH


Mesečnik
OVTARJEVE NOVICE izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Časopis izdajamo v nakladi 5.875 izvodov, formata 290x200 (zaprti format) oz. 580x400 (odprti format) in je v celoti barven. Izhaja vsak zadnji petek v mesecu, razen v juliju oz. avgustu, ko izide skupna številka. V koledarskem letu tako izide 11 številk. Časopis praviloma obsega 20 strani, trikrat letno pa izide v razširjeni izdaji, in sicer dvakrat na 24 in enkrat na 28 straneh.

Časopis preko Pošte Slovenija brezplačno dostavljamo v vseh 5.596 gospodinjstev na območju občin Benedikt, Lenart, Svata Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter na naslove vseh pomembnejših gospodarskih subjektov in javnih ustanov; časopis dostavljamo tudi naročnikom v občinah Cerkvenjak in Duplek. Časopis je v prosti prodaji mogoče kupiti tudi v TIC Osrednjih Slovenskih goric v Lenartu, nanj se je mogoče naročiti ali pa ga prelistati na svetovnem spletu (http://rasg.si/casopis_ovtarjeve_novice/).

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE:
Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., telefon: 059 128 773, mobilni telefon: 051 660 865.
Elektronski naslov:
ovtarjeve.novice@rasg.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA si lahko ogledate v spodnji priponki.
Cenik velja od 13.03.2017.CENIK OGLASNEGA PROSTORA Ovtarjeve novice_verzija 2017

Koledar_Ovtarjevenovice_ 2018